Organizacijos

NVO Diversity Development Group (DDG), įkurta 2012 metais, yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – vykdyti socialinius (mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius) projektus ir tyrimus žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse. Strateginis organizacijos uždavinys – vystyti įvairovę siekiant darnios, tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės.

Naudingos nuorodos: Vykstantys projektai, naujienos, mokymai asmenims, dirbantiems su migrantais.
Svetainės adresas: https://www.diversitygroup.lt/en/

MIPAS – migracijos ir integracijos informacinė svetainė, kurioje renkama, sisteminama ir viešinama medžiaga migracijos, prieglobsčio, integracijos ir trečiųjų šalių piliečių (TŠP) grąžinimo srities bei kitais susijusiais klausimais. Informacija svetainėje pateikiama trimis kalbomis (lietuvių, anglų ir rusų).

Svetainės adresas: https://mipas.lt/

ARTSCAPE scenos menų organizacija Vilniuje, veiklą vykdanti nuo 2012 metų. Organizacija vertina meną kaip socialinių inovacijų priemonę ir taip skatina naujoviškus kultūrinius, meninius, edukacinius projektus. Viena veiklos krypčių apima projektus su bendruomenėmis pokyčiams inicijuoti –programos su pabėgėliais bei bendruomenėmis iš multietninių sluoksnių. 
Vykdomi projektai: Kultūros prieinamumo didinimas pabėgėliams, „Supporting refugee integration through the Lithuanian grassroots refugee – inclusion groups“

Svetainės adresas: https://artscape.lt

HUMAN AID – ARTSCAPE projektas, remiamas JT pabėgėlių agentūros. Projektu siekiama didinti supratimą apie prieglobsčio ir pabėgėlių integracijos klausimus vietos bendruomenėse, stiprinti aktyvumo tradicijas, kurti / stiprinti pabėgėlių ir vietos gyventojų socialinius tinklus ir kelti susirūpinimą socialinėmis problemomis, kurios yra aktualios kitoms pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Vykdomi projektai: virtualus projektas The Stream, savanorių pajėgomis vedantis lietuvių kalbos kursus, kaip gaminti įvairių virtuvių maistą bei teatro pasirodymus.

Informacija apie pamokas internetu skelbiamos HumanaidLT facebook puslapyje:
https://www.facebook.com/HumanaidLT

REFUGEE COUNCIL OF LITHUANIA – pabėgėlių vadovaujama organicazija edukacijos, žmonių palaikymo klausimais, suteikianti pabėgėliams galimybę būti išgirstiems ir įtrauktiems į procesų sprendimų priėmimą.

Interneto puslapis: https://www.refugeeslt.com

.

VŠĮ NACIONALINIS SOCIALINĖS INTEGRACIJOS INSTITUTAS
Nevyriausybinė organizacija, kurios pagrindinis siekis kurti ir taikyti socialines inovacijas, padedančias žmonėms iš skirtingų visuomenės grupių integruotis į įvairialypę visuomenę.
Centras asmenis konsultuoja:
-darbo rinkos klausimais
-karjeros formavimo klausimais 
-turint verslo idėją, bet nežinant nuo ko pradėti 
-norint dalyvauti pameistrystės programoje, bet nežinant kur kreiptis
-norint savanoriauti ir pažinti Lietuvos visuomenę

Kontaktinis numeris: Inga Rancova +37067140877 (Whatsapp), el. p inga.rancova@zmogui.lt
Svetainės adresas: www.zmogui.lt

„VISI SKIRTINGI – VISI LYGŪS“ – tai žmogaus teisių ugdymo programa siekianti daryti poveikį visuomenėje vykstantiems procesams, kurti draugišką aplinką, skatinanti kiekvieną visuomenės narį tapti socialiai atsakingu. Svetainės adresas: www.visiskirtingivisilygus.lt

Šiuo metu „Visi skirtingi – visi lygūs“ programa įgyvendina „GYVOSIOS BIBLIOTEKOS“ projektą, aktyviai veikia jaunimo neformalaus švietimo srityje (dirba tiek su aktyviu jaunimu, tieks su specialistais, dirbančiais su jaunimu), organizuoja organizacijų, prisidedančių prie pabėgėlių integracijos Lietuvoje, tinklo kūrimą. https://www.facebook.com/Gyvoji.Biblioteka  

ARABŲ KULTŪROS FORUMAS – atvira platforma kultūriniam, ekonominiam bei socialiniam bendradarbiavimui tarp Lietuvos ir Artimųjų Rytų, skatinanti abipusį pažinimą ir taikų dialogą. Veikla: visuomeniniai kultūriniai ir socialiniai projektai, konsultacijos ekonominio bendradarbiavimo klausimais ir Baltijos šalių rinkos analizė, literatūriniai ir kitokio pobūdžio tekstų vertimai, edukacinės programos ir kūrybinės dirbtuvės moksleiviams bei plačiajai visuomenei, Arabų menininkų parodų, koncertų ir kitų renginių organizavimas, turizmo vystymas ir plėtra, kalbų mokymai. Vykdomi projektai: edukaciniai straipsniai žiniasklaidoje, supažindinant su musulmoniškomis bendruomenėmis. 
Svetainės adresas: www.arabicforum.lt