Naudingos nuorodos

Facebook grupės užsieniečiams, gyvenantiems Lietuvoje:

http://www.iom.lt/lt/publikacijos – pateikiamos įvairios publikacijos ar tyrimai susiję su imigrantų darbu ar padėtimi Lietuvoje. 

https://nara.lt/lt – Nara audio įrašai įvairiomis temomis

https://www.llri.lt/tipai/pranesimai-spaudai/page/3 – Lietuvos laisvos rinkos institutas – naudingi straipsniai 

http://www.iom.lt/images/publikacijos/failai/1590141014_SOPEMI_Lithuania_2019_F.pdf 
Tarptautinės migracijos bei migracijos strategijos Lietuvoje Plėtra, 2018

https://mipas.lt/2020/09/08/naudingos-nuorodos/#1511886016779-7e9651f4-ca27 – su migracijos klausimais susijusios nuorodos (valstybinių institucijų kontaktai, užsieniečių organizacijos, finansavimo galimybės). 

http://www.tbn.lt/id-renginiai.html – mažesnių Lietuvos tautinių bendrijų kontaktinė informacija. 

https://www.svietimopazanga.lt/kitos-papildomos-priemones-muziejai-kinai-bibliotekos-ir-pan/ – patalpinti virtualieji mokymosi/edukaciniai ištekliai (virtuali prieiga prie bibliotekų, kino, muziejų, teatro ir pan.). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc845690052311e9a5eaf2cd290f1944?fbclid=IwAR1812iHJfJCZNk84wuy7RgGpivZAe9ZQQk11paPUr_GygHLy6L25J7Sv_Q – Įstatymas dėl užsieniečių integracijos į visuomenę 2018 – 2020 metų veiksmų plano patviritnimo