SOCIOKULTŪRINĖ ĮTRAUKTIS

Socialinė ir kultūrinė integracija yra iš esmės susijusios.

Socialumo terminas apima visa tai, kas žmonėse visuomeniškai bendra, o kultūros terminas – visa tai, kas tą bendrumą žmonėse formuoja ir kas atsispindi atskirame kultūriniame identiškume. Socialumas yra sąlyga, kuri leidžia mums – žmonėms nuolatos palaikyti ryšį vienas su kitu, o kultūra yra būdas pastarosios sąlygos realizavimui. Taigi, iš to galima teigti, kad šios dvi pusės – socialumas ir kultūra negali egzistuoti visiškai atskirai.