Organizacijos

KITOS ORGANIZACIJOS, TEIKIANČIOS PAGALBĄ IMIGRANTAMS

(MIGRIS) MIGRACIJA.LT – Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos elektroninių migracijų paslaugų puslapis (Lietuvos migracijos informacinė sistema). Čia yra pateikiama visa aktuali informacija, susijusi su migracija Lietuvoje bei kontaktiniai duomenys.

Naudingos nuorodos:
Lokalūs Migracijos departamento kontaktai pagal apskritį. Nuoroda čia.
Teikiama visa konsultacinė informacija užsieniečiui, priklausomai nuo jo pilietybės (gyventi Lietuvoje leidimas; duomenų teikimas ir gavimas; sąlygos tapti Lietuvos Respublikos piliečiu; reikalingi pažymėjimai ar kelionės dokumentai). Nuoroda čia. (skiltis ‘užsieniečiams’)
Schema užsieniečio įdarbinimui. Nuoroda čia.
Dažniausiai užduodami klausimai: https://www.migracija.lt/faq
Naujienos susijusios su migracija, jos įstatymais Lietuvoje: https://www.migracija.lt/en/news
Nuoroda į patvirtintų įmonių sąrašą (patvirtintos įmonės, į kurias atvykstantiems dirbti į Lietuvos Respubliką užsieniečiams taikomos supaprastintos sąlygos, nustatytos LR įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, šiems užsieniečiams kreipiantis dėl nacionalinės vizos ar leidimo gyventi LR išdavimo):
https://www.migracija.lt/patvirtintų-įmonių-sąrašas
Svetainės adresas: www.migracija.lt

MIPAS – Diversity Development Group įgyvendinamas projektas, skirtas pagerinti migracijos informacijos prieinamumą įvairioms suinteresuotoms šalims bei bendradarbiavimą tarp jų. Projekto tikslui įgyvendinti iškeltas šis uždavinys: rinkti, sisteminti bei skelbti informaciją migracijos, prieglobsčio, integracijos ir trečiųjų šalių piliečių grąžinimo srities klausimais. Informacija svetainėje pateikiama trimis kalbomis (lietuvių, anglų ir rusų).
MIPO svetainėje rasite informaciją apie praktinę informaciją užsieniečiams: https://mipas.lt/category/praktine-informacija-uzsienieciams/
gerasias integracijos praktikas: https://mipas.lt/category/tyrimai/zgerosiospraktikos/ 
naudingų nuorodų bazę: https://mipas.lt/2017/10/24/naudingos-nuorodos/ 
vykstantys nacionaliniai ir tarptautiniai projektai: https://mipas.lt/2017/12/01/projektai/
informaciją apie renginius: https://mipas.lt/category/renginiai/artimiausi-renginiai/
publikacijos: https://mipas.lt/category/spaudos-publikacijos/
Svetainės adresas: www.mipas.lt

CARITAS – tai tarptautinė katalikiška organizacija, kurios misija yra padėti pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams, naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečiams sėkmingai integruotis Lietuvoje. Organizacija centre trečiųjų šalių piliečiams, kurie turi leidimą gyventi, nacionalinę vizą, prieglobsčio prašytojo kortelę, gali gauti teisininko, įdarbinimo specialisto, socialinio konsultanto, psichologo paslaugas. Centre Caritas vyksta meno terapijos užsiėmimai, kuriuose gali dalyvauti aukščiau išvardinti asmenys.  
Aktualūs Vykdomi projektai: Užsieniečių integracijos projektas
Su organizacija galite susisiekti el.p. ( kulturunamai@vilnius.caritas.lt ) ir telefonu. +370 673 24225.  Svetainės adresas: www.caritas.lt

Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra (UNHCR) – pasaulinė organizacija, skirta pabėgėlių, šalies viduje perkeltų bendruomenių bei asmenų be pilietybės gyvybėms gelbėti, teisėms apsaugoti bei geresnei ateičiai kurti. Organizacija veikia 135 pasaulio valstybėse. Organizacijos veikla šalyje priklauso nuo konteksto bei poreikio. JT pabėgėlių agentūros (UNHCR) biuro Lietuvoje vaidmuo yra prižiūrėti kaip Lietuvoje yra vykdomi įsipareigojimai dėl pabėgėlių priėmimo, siekti mažinti asmenų be pilietybės skaičių bei vykdyti tarptautinių standartų bei ES teisės advokaciją. Biuras Lietuvoje, Vilniuje, yra UNHCR atstovybės Šiaurės ir Baltijos šalims Stokholme, dalimi. Nors ši organizacija neteikia tiesioginės pagalbos pabėgėliams bei asmenims be pilietybės, tačiau konsultuoja ir nukreipia ten, kur tokia pagalba jiems Lietuvoje galėtų būti teikiama.

Naudinga informaciją apie pabėgėlių situaciją pasaulyje: https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html (anglų k.)
Naudingi ištekliai ir leidiniai: https://www.unhcr.org/neu/lt/apie-mus/istekliai-ir-leidiniai 
Inovacijos https://www.unhcr.org/innovation/ (anglų k.)
UNHCR Lietuva svetainės adresas: https://www.unhcr.org/neu/lt (lietuvių kalba)
Bendras organizacijos svetainės adresas: www.unhcr.org (anglų k.)

http://www.iom.lt/lt/pradzia.html ) Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) – Jungtinių Tautų migracijos agentūra, vienintelė tarptautinė tarpvyriausybinė organizacija, dirbanti migracijos srityje. TMO siekia, kad migracija būtų valdoma derinant tiek migrantų, tiek ir valstybių interesus. 

Lietuvoje TMO Vilniaus biuras nemokamai vykdo šias pagrindines veiklas: 
– Migrantų konsultavimas
– Savanoriško grįžimo ir reintegracijos pagalba 
– Tyrimai ir analizė migracijos srityje
– Pareigūnų ir pilietinės visuomenės mokymai migracijos klausimais
 -Prekybos žmonėmis prevencija
– Tolerancijos skatinimas ir integracija

el.p. iomvilnius@iom.int Svetainės adresas: http://www.iom.lt/lt/pradzia.html

Projektai:
https://www.renkuosilietuva.lt Tarptautinės Migracijos Organizacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės inicijuotas projektas. Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“ vieno langelio principu teikia nemokamas konsultacijas visiems sugrįžusiems ar apie grįžimą galvojantiems lietuviams bei į Lietuvą atvykstantiems užsieniečiams. Informaciją galima gauti darbo, švietimo, sveikatos apsaugos, šeimos narių užsieniečių integracijos ir kitais su grįžimu į Lietuvą susijusiais klausimais. Su projekto darbuotojais galima susisiekti interneto svetainėje renkuosilietuva.lt bendraujant tiesioginių pokalbių aplikacija tawk.to, el. paštu renkuosilietuva@iom.int arba telefonu 8 800 22922 (nemokama linija Lietuvoje) arba +370 5 251 4352 (skambinant iš užsienio).
Vizos ir atvykimas: https://www.renkuosilietuva.lt/en/visas/;
leidimas gyventi trečiųjų šalių piliečiams: https://www.renkuosilietuva.lt/en/residence-permits-for-third-country-nationals-/;
pagal atvykimo tikslą/paskirtį reikalingi dokumentai https://www.renkuosilietuva.lt/en/documents-based-on-arrival-intentions/;
leidimas gyventi ES piliečiams: https://www.renkuosilietuva.lt/en/residence-permits-for-eu-citizens/;
darbas Lietuvoje: (https://www.renkuosilietuva.lt/en/work-in-lithuania/;
vedybos Lietuvoje: (https://www.renkuosilietuva.lt/en/getting-married-in-lithuania/;
Informaciniai leidiniai ir atmintinės: https://www.renkuosilietuva.lt/lt/atmintines-griztantiems/.

EUROPOS MIGRACIJOS TINKLAS (EMT) Lietuvoje– tai Europos Komisijos, ES valstybių narių ir Norvegijos migracijos ekspertų tinklas, kurio tikslas rinkti, analizuoti ir dalintis naujausia, objektyvia, patikima ir palyginama informacija apie migraciją ir prieglobstį siekiant prisidėti prie Europos Sąjungos politikos formavimo ir visuomenės informavimo šiose srityse.

Kiekvienoje valstybėje narėje ir Norvegijoje yra įsteigti nacionaliniai informacijos centrai (NIC). Lietuvoje EMT NIC funkcijas LR Vyriausybės nutarimu vykdo Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras glaudžiai bendradarbiaudamas su Vidaus reikalų ministerija, Migracijos departamentu bei Valstybės sienos apsaugos tarnyba. EMT NIC bendradarbiauja ir su kitomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis, dirbančiomis migracijos srityje. Svetainės adresas: www.emn.lt

AVR:
Savanoriško grįžimo pagalba (SGP) teikiama migrantams, kurie neturi ar nebeturi teisėto pagrindo likti Lietuvoje, nori grįžti į savo kilmės šalį, tačiau neturi tam finansinių lėšų. SGP apima konsultavimą visais su savanorišku grįžimu susijusiais klausimais, tarpininkavimą tvarkant kelionės dokumentus, kelionės organizavimą, apgyvendinimą iki išvykimo, maitinimą, pagalbą daiktais, medicininę pagalbą, jei reikia- humanitarinę/medicininę palydą kelionės metu, tranzito bei pasitikimo sugrįžus pagalbą. Daugiau informacijos ir kontaktai:
http://returnhome.lt/lt ir http://iom.lt/lt/ka-mes-darome-/savanorisko-grizimo-ir-reintegracijos-programa
+370 800 12342 (nemokama linija)
+370 5 240 4489
+370 610 01 618 (mobilus, WhatsApp & Viber)