livelithuania.net platforma

Pastaruoju metu, Europai tapus prieglobsčiu nuo karų, ekonominių ar politinių suiručių kenčiančių šalių žmonėms, etninių mažumų gausėja ir Lietuvoje. Statistikos departamento duomenimis, etninių mažumų grupės išimtinai yra susitelkusios Vilniuje, o miesto gyventojų žinios apie atvykstančius ir apsigyvenančius žmones dažnai apsiriboja žiniasklaidoje pasirodančiomis, skurdžiomis, dažnai vienpusėmis žiniomis, kurios neatskleidžia pilnos informacijos, formuoja stereotipinį, dažnai neigiamą požiūrį. Atvysktantys imigrantai, politiniai pabėgeliai stokoja tiek daugiakalbės informacijos apie socialinės ir kultūrinės integracijos galimybes, tiek atviro tiesioginio bendravimo su vietos gyventojais.

 Projektu „Tautų kiemo platforma” puoselėjame tolerancijos tradiciją ir veiklas skirtas Lietuvoje gyvenančių įvairių tautų atstovų įtraukimui. 

Daugiakalbė interneto platforma livelithuania.com , skirta ne tik informacijos dalinimuisi apie įvairius renginius įvairių tautų visuomenei, bet ir viešai diskusijai apie kultūrinius ir socialinius reiškinius, tradicijas, iniciatyvas. Ja norime pasiekti ne tik Vilniaus, bet ir visoje Lietuvoje bei už jos ribų givenančius žmones, skatinti visuomenės kritinį mąstymą ir plėtoti įvairių tautų tarpusavio ryšį, pagrįstą bendromis Europos vertybėmis: atvirumu, pagarba, įtraukimu, bendru veikimu. 

Platformos turinys buvo formuojamas analizuojant esamus kitų, su imigrantais dirbančių organizacijų informacijos šaltinius. Matome, kad natūraliai didžiausias dėmesys yra skiriamas pabėgėliams, imigrantams pirmus du metus, nuo jų atvykimo į šalį, vėliau integracijos procesas paliekamas savieigai.

Mūsų tikslas, kad platforma būtų naudingą žmonėms, kurie į Lietuvą atvyksta iš įvairių šalių, ne tik kaip pabėgėliai, bet siekia įsidarbinti, studijuoti, nori savarankiškai įsitvirtinti socialinėje aplinkoje.

Platformos veikimo tęstinumui užtikrinti buriame įvairių tautų aktyvius asmenis, mokome kūrybinio ir komandinio darbo, kartu rengti bei publikuoti informaciją. 

Projektą koordinuoja: Luka Marcinkutė luka.marcinkute@livelithuania.com