Bendrystės ir socialinių inovacijų centras

2019 m. LR vidaus reikalų ministerijos įsteigtas VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centras, bendradarbiaudmas su įvairiomis organizacijomis aktyviai dirba pabėgėlių ir imigrantų integracijos Lietuvoje gerinimui: 

  • Su partneriais iš nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų, savivaldybių, verslo sektoriaus, inicijavo tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklo kūrimą, kurio pagalba bus lengvinama pabėgėlių ir imigrantų integracija Lietuvoje. 
  • Įkūrė neformalų Tautų kiemo klubą, jungiantį imigrantų ir jiems padedančių integruotis Lietuvoje organizacijų lyderius. 

Nuolat teikia administruojamo Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato erdves, susitikimams, renginiams ir edukacijoms organizuoti: 

  • Su partneriais Ramintojos erdvėje rengiami migrantų dienai skirti renginiai
  • Tautų kiemo klubo susirinkimai;
  • Teikiama psichologų pagalba pažeidžiamoms grupėms 
  • Savanorių organizuojamos, lietuvių kalbos imigrantams pamokos moterims.
  • Inicijuoja ir vykdo ilgalaikius projektus imigrantų integracijai gerinti (www.livelithuania.com, Savanorystės skatinimo laboratorija).

Centro internetinė svetainė: www.bendryste.lt .