Prekyba žmonėmis – kaip nepakliūti į šių dienų vergovę

Kasmet gruodžio mėnesį minima Tarptautinė vergovės panaikinimo diena. Žvelgiant šių dienų žmogaus akimis, vergystės apraiškos, rodos, turėtų būti užmarštin nugulęs reiškinys, deja, jis vis dar gyvuoja įgavęs naujas formas – dažnai nepastebimas, tačiau plataus masto, apimantis nemenką visuomenės dalį. Vienas skausmingiausių ir pavojingiausių nusikalstamų šios srities reiškinių yra prekyba žmonėmis. Šia aktualia tema visame pasaulyje vis garsiau diskutuoja skirtingų sričių ekspertai, bandydami rasti efektyviausius būdus sustabdyti specifines schemas įvaldžiusius nusikaltėlius ir padėti jų aukoms.

LR vidaus reikalų ministerijos ataskaitos duomenimis, 2020 metais Lietuvoje buvo atliekami 27 ikiteisminiai tyrimai dėl vidaus ir tarptautinės prekybos žmonėmis. Tačiau tikrasis nukentėjusių asmenų nuo prekybos žmonėmis skaičius gali būti daug didesnis, nes šie asmenys dažnai slepia savo situaciją, nežino, kur galėtų kreiptis pagalbos, tad nėra identifikuojami. 75 proc. užfiksuotų asmenų, tapusių prekybos žmonėmis aukomis, nukentėjo būtent mūsų šalies viduje. Dažniausiai žmonės įtraukiami vykdyti nusikalstamas veikas tampa priverstinio darbo įkaitais, seksualinio išnaudojimo, priverstinių santuokų, neteisėto įvaikinimo aukomis ir pan.

Nusikaltėlių elgesys atpažįstamas

Kaip teigia Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorė Aida Japertienė, su prekyba žmonėmis bet kuris asmuo gali susidurti savo aplinkoje, tik ne visada pastebi ir supranta, kad aplinkiniai ar net pats jis yra nukentėjęs dėl išnaudojimo.

„Kiekviena nusikalstama veika specifinė. Vyrai dažniausiai įtraukiami į tokias nusikalstamas veikas, kaip narkotinių medžiagų platinimas, vagystės iš parduotuvių ir kt. Specifinė rūšis nusikaltimų yra fiktyvios santuokos, kurias renkasi pažeidžiamos moterys, kaip vienintelę išsigelbėjimo galimybę už tam tikrą pinigų sumą dažniausiai su trečiųjų šalių piliečiais. Seksualinio išnaudojimo aukomis taip pat tampa dauguma moterų, yra ir vyrų, tačiau jie paprastai nesikreipia pagalbos. Žinoma, pažeidžiamiausia grupė dėl savo amžiaus yra vaikai“, – teigia daug bylų savo ilgametėje praktikoje nagrinėjusi prokurorė.

Kyla klausimas, kaip atpažinti šiuos prekybos žmonėmis procesus? Juk jie vyksta su mūsų artimaisiais, kaimynais, bendruomenių nariais, nepriklausomai nuo tautybės, lyties, amžiaus ar įsitikinimų.

„Dauguma atvejų nusikaltimo schemos gan paprastos ir nutinka tiesiog buitiniame gyvenime. Pavyzdžiui, ieškodami darbo žmonės naudojasi darbo skelbimų platformomis arba jau išvykęs dirbti asmuo rekomenduoja gerą darbą tam tikroje vietoje, pats nesuprasdamas, kad yra išnaudojamas. Taip jie kartu patenka į darbo vergijos pinkles. Taip pat kitas skausmingas, tačiau dažnas atvejis, kai darbuotojas ar prekeivis palenkia savo naudai artimą kaimyną, bendraklasį ar savo giminaitį ir tas lyg ir nekaltas bendravimas tampa prekyba žmonėmis, nes tais asmenimis pasitikima: susitinkama saugioje, paprastai malonioje aplinkoje. Potencialus nukentėjusysis pavaišinamas, užburiamas pažadais apie puikias darbo sąlygas ar pan.“, – pasakoja Aida Japertienė.

Potencialūs nukentėjusieji paprastai yra socialiai pažeidžiami žmonės, neturintys ypatingų įgūdžių atskirti melo, tačiau tokiose situacijose svarbiausia neprarasti budrumo, būti kritiškesniems ir pirmiausia užduoti sau klausimą, kodėl visiškai nepažįstamas žmogus perdėm malonus, kai siūloma kelionė į užsienį, nemokama gyvenamoji vieta, ypač geros sąlygos. Tokie pažadai dažnai perauga į kitas prekyba žmonėmis formas. 

Pasak Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis vadovo Alvydo Šakočiaus, prekyba žmonėmis ypatinga nusikaltimų kategorija, nes jie susijęs su žmonių judėjimu tarp valstybių sienų, tad ir pagalbos teikimas yra kompleksinis, reikalaujantis įvairių šalių dėmesio. Lietuva numačiusi specialius fondus teikti pagalbą prekybos žmonėmis aukoms. Tokie asmenys gali būti davę parodymus, bendradarbiaujantys su teisėsaugos institucijomis, arba ne, tačiau yra nukentėję, kaip galimai ir jų artimieji.

Kompleksinė socialinė pagalba nukentėjusiesiems

2019 m. Lietuvoje įsteigta Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis, jungianti 5 nevyriausybines organizacijas, teikiančias kompleksinę socialinę pagalbą prekybos žmonėmis aukoms. Asociaciją šiuo metu galima pasiekti visą parą 7 d. per savaitę vienu pagalbos telefonu, +370 800 91119 skambinant tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Pagalba teikiama lietuvių, rusų ir anglų kalbomis, o individualaus asmens kreipimasis operatyviai perduodamas kompetentingai institucijai.

„Pagrindinis asociacijos tikslas sutelkti jos narius darniai koordinuotai veiklai, kai besikreipiantiems reikalinga kompleksinė pagalba – ne tik teisinė, materialinė, bet ir psichologinė, emocinė, tai yra visas paketas socialinių paslaugų. Prekybos žmonėmis procesuose ypač svarbi prevencija užbėgant blogam poveikiui už akių, ypač, jei aukos bijo bendradarbiauti su teisėsauga, – pasakoja Alvydas Šakočius. – Taigi Asociacija vykdo tiek bendrąją, tiek specialiąją prevenciją. Pastaroji ypač svarbi identifikuojant jautrias visuomenės grupes, kurios potencialiai gali lengviau tapti prekybos žmonėmis aukomis: tarp jų ir užsieniečiai, ypač atvykstantys iš trečiųjų šalių. Darbas su tokiomis grupėmis ar individualiais asmenimis yra labai svarbus. Žinoma, ne mažiau svarbi bendroji prevencija – tai yra informacijos sklaida plačiajai visuomenei, bendradarbiaujant visoms institucijoms.“

Besiplečiantis neformalaus bendradarbiavimo tinklas

Su prevencijos programomis prieš prekybą žmonėmis dirbantis Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas Darius Joneikis pastaruosius kelerius metus su kolegomis organizuoja įvairius renginius, įtraukiančius vis daugiau geros valios žmonių. Tokių renginių ir įvairių priemonių sklaidos tikslas – pasiekti kuo didesnę auditoriją žmonių: kas žino, galbūt mobiliajame punkte perskaičiusi lankstinuką mama staiga suvoks, kad jos dukra, ką tik susipažinusi su jaunuoliu, kalbinančiu vykti į užsienį, gali tapti nusikaltėlių tinklo auka, o gal draugas įspės draugą, atpažinęs galimą pavojų.  

„Džiaugiuosi, kad esu komandoje, siekiančioje, kad šalies savivaldybėse, seniūnijose rastųsi kuo daugiau ambasadorių, galinčių skleisti žinią apie prekybą žmonėmis. Mūsų veiklos praktika rodo, kad neformalus bendradarbiavimo tinklas tikrai efektyvus, nes iniciatyvų skaičius auga, sparčiai ritasi informacinė banga, – pasakoja pareigūnas Darius Joneikis. – Prekyba žmonėmis tai pasaulinė problema. Dažnai aukos keliauja per keletą valstybių, todėl pagalbos tęstinumas būtinas ir užsienyje, tad labai džiaugiamės užsienio lietuviais. Mūsų tikslas pasiekti visuomenę: nuo vaiko, kuris papuola į pornografijos tinklą internetu, iki suaugusiojo, kuris išvažiuoja užsidirbti ir patenka į apgavikų pinkles, bet nedrįsta kreiptis į institucijas. Galbūt tas žmogus net nesuvokia, kad yra auka, o apmokytas specialistas gali užbėgti nelaimingam įvykiui už akių arba atpažinti jau nukentėjusį asmenį.“

Kovai su šių dienų vergove pasitelkiami įvairūs IT sprendimai. Vienas iš sėkmingų įrankių – Ispanijos lietuvių parengta mobilioji programėlė „Raktas“, kurią nemokamai galima atsisiųsti iš „Google Play“, „App Store“. Vykstantis į užsienį asmuo, programėlėje užregistravęs savo kontaktinius duomenis, kilus problemų vos vieno pagalbos mygtuko paspaudimu gali išsikviesti pagalbą. Programėlėje nurodyti ir įvairiose šalyje esančių atsakingų lietuvių bendruomenių atstovų, vietos policijos bei organizacijų, kovojančių su prekyba žmonėmis, kontaktai, kad asmuo bet kada galėtų kreiptis kilus klausimų. Programėlė kol kas skirta tik mokantiems lietuvių kalbą.

Lietuvos policijos kapelionas kviečia būti supratingus

Kaip jau minėta, į sukčių pinkles patekęs asmuo yra pažeidžiamas, kartais net suvokęs, kad yra išnaudojamas, patyręs fizinį ar psichologinį smurtą linkęs kaltinti save, todėl ypač svarbus aplinkinių palaikymas ir supratimas. Tiesa, ne visada jo sulaukiama.

„Nukentėjusių žmonių stigmatizavimas – labai aktualus aspektas mūsų visuomenėje, kuri linkusi kaltinti: neva, patys kvaili, kad įsivėlė į tokias situacijas. Svarbu neskubėti teisti. Dažnai į nelaimes papuolę žmonės ir taip bijo, gėdijasi, ką pasakys aplinkiniai. Todėl pirmiausia turime jiems pagelbėti, būti jautrūs ir pastabūs, tiesiog čia ir dabar suteikti neformalią bendruomeninę pagalbą, tapti greitąja pagalba, nes įvairios formalios teisinės procedūros gali trukti metų metus“, – teigia vyriausiasis policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas. Kartu su VšĮ „Ramintoja“ kunigas įsitraukęs į prekybos žmonėmis prevencinę veiklą, kuria informavimo priemones, padedančias atpažinti prekybos žmonėmis grėsmes bei skatinančias nukentėjusiuosius kreiptis pagalbos.

Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis interneto puslapis: https://stop-trafficking.lt/