Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje procesas: klausimynas

Norėdami suprasti iššūkius, su kuriais susiduria užsieniečiai, siekiantys įsidarbinti Lietuvoje, sudarėme klausimyną, kuriuo tikimės surinkti informaciją, padėsiančią kartu atrasti sprendimus, palengvinsiančius užsieniečiams įsidarbinti Lietuvoje.

https://forms.gle/yXbR9KTy4EYevKiu7

Būtume dėkingi už Jūsų įsitraukimą bei atvirumą užpildant klausimyną. Išanalizuoti, apibendrinti ir nesusieti su Jūsų kitais asmeniniais duomenimis atsakymai leis sukurti integracijos į darbo rinką programą, geriausiai atitinkančią Jūsų poreikius.

Klausimynas išverstas į penkias kalbas: Anglų, Arabų, Farsi, Lietuvių ir Rusų.

https://dribbble.com/shots/5444723-Connection?fbclid=IwAR1Fwap0mojPohAoUZE9ECVc3_glqdcIAzVN1tTRfa3_w5cLfDyGI5_msH8