Praktinė informacija

Informacija, kuri padės atvykusiam į šalį užsieniečiui surasti organizacijas, teikiančias pagalbą migracijos, gyvenimo ir intergacijos Lietuvoje klausimais.

Sociokultūrinė įtrauktis

Renginių, užsiėmimų, kalbos ir profesinių / verslumo įgūdžių lavinimo bei su švietimu ir kita edukacija susijusi informacija, skirta sociokultūrinei užsieniečių, gyvenančių Lietuvoje, integracijai.

APIE MUS

Informacija apie projekto organizatorius ir interneto platformą livelithuania.com

Partneriai