تجربه استخدام شدن در لیتوانی – دیدگاه کارمند

به منظور درک چالش های خارجی های متقاضی کار در لیتوانی، ما پرسشنامه ای تهیه کرده ایم که امیدواریم در آن اطلاعاتی را جمع آوری کنیم که به ما کمک کند راه حل هایی را پیدا کنیم که یافتن شغل برای خارجی ها را در لیتوانی آسان می کند.

https://forms.gle/5Hvzb8Lqzr9kc7a56


ما از مشارکت و صراحت شما در تکمیل پرسشنامه سپاسگزار خواهیم بود. پاسخ های تجزیه و تحلیل شده، خلاصه شده و غیرمرتبط با سایر اطلاعات شخصی شما به شما امکان می دهد یک برنامه ادغام بازار کار ایجاد کنید که بهترین نیاز شما را برآورده کند.

https://dribbble.com/shots/5444723-Connection?fbclid=IwAR1Fwap0mojPohAoUZE9ECVc3_glqdcIAzVN1tTRfa3_w5cLfDyGI5_msH8