سازمانها

گروه توسعه تنوع (Diversity Development Group) یک سازمان غیرانتفاعی است که به پروژه های اجتماعی (علمی، کاربردی و زیرساختی) و تحقیقات در زمینه های حقوق بشر، آموزش، فرصت های برابر، تنوع، مهاجرت و ادغام اختصاص دارد. وظیفه استراتژیک سازمان توسعه تنوع به منظور دستیابی به جامعه ای هماهنگ، بردبار و دارای مسئولیت اجتماعی است.
اخبار، آموزش برای کسانی که با مهاجران کار می کنند
وب سایت: https://www.diversitygroup.lt/en/

سازمان هنرهای نمایشی ARTSCAPE در ویلنیوس، از سال 2012 فعالیت می کند. این سازمان برای هنر به عنوان ابزاری برای نوآوری اجتماعی ارزش قائل است و بنابراین پروژه های نوآورانه فرهنگی، هنری، آموزشی را ترویج می کند. یکی از این فعالیت ها شامل پروژه هایی با همکاری جوامع برای آغاز تغییر است – برنامه هایی با پناهندگان و جوامعی از نژاد چند قومی.
پروژه های در حال انجام:

افزایش دسترسی پناهندگان به فرهنگ https://artscape.lt/projektai/kulturos-prieinamumo-didinimas-pabegeliams/

حمایت از ادغام پناهندگان از طریق اقشار مردمی لیتوانیایی، گروه شمول پناهندگان („Supporting refugee integration through the Lithuanian grassroots refugee – inclusion groups“)

وب سایت: www.artscape.lt

HUMAN AID  یک پروژه ARTSCAPE است که توسط آژانس پناهندگان سازمان ملل پشتیبانی می شود. این پروژه با هدف افزایش آگاهی در مورد مسائل پناهندگی و ادغام پناهندگان در جوامع محلی، تقویت سنت های فعالیت، ایجاد / تقویت شبکه های اجتماعی برای پناهندگان و مردم محلی و ایجاد نگرانی در مورد مسائل اجتماعی که مربوط به سایر گروه های آسیب پذیر جامعه است.
پروژه های در حال انجام:
پروژه مجازی The Stream، که دوره های زبان لیتوانیایی، آموزش چگونگی طبخ غذاهای کشور های مختلف و نمایش های تئاتر توسط داوطلبان برگزار می شود.
اطلاعات مربوط به درس به صورت آنلاین در صفحه فیسبوک HumanaidLT منتشر شده است:
https://www.facebook.com/HumanaidLT


انجمن فرهنگ عرب بستری باز برای همکاری های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بین لیتوانی و خاورمیانه است که دانش متقابل و گفتگوی صلح آمیز را ارتقا می دهد. فعالیت ها: پروژه های عمومی فرهنگی و اجتماعی، مشاوره در زمینه همکاری اقتصادی و تجزیه و تحلیل بازار بالتیک، ترجمه های ادبی و غیر ادبی، برنامه های آموزشی و کارگاه های آموزشی خلاق برای دانشجویان و عموم مردم، برگزاری نمایشگاه ها، کنسرت ها و سایر رویدادهای هنرمندان عرب ، توسعه گردشگری ، آموزش زبان. پروژه های در حال انجام: مقالات آموزشی در رسانه ها ، معرفی جوامع مسلمان

درس وب سایت: www.arabicforum.lt

موسسه ملی ادغام اجتماعی سازمانی غیردولتی است که هدف اصلی آن ایجاد و بکارگیری نوآوری های اجتماعی است که به افراد گروه های مختلف جامعه کمک می کند تا در جامعه متنوعی ادغام شوند. این مرکز با افراد در مورد مساعل زیر مشورت می کند:

– مسائل بازار کار
– مسائل مربوط به توسعه شغلی
– داشتن یک ایده تجاری اما نمی دانم از کجا شروع کنم
– برای شرکت در یک برنامه کارآموزی اما بدون دانستن محل درخواست
– داوطلب شدن و شناختن جامعه لیتوانی
شماره تماس: Inga Rancova +37067140877 (واتساپ) inga.rancova@zmogui.lt
آدرس وب سایت: www.zmogui.lt

همه متفاوت هستند – همه برابرند” یک برنامه آموزش حقوق بشر است که می خواهد بر فرآیندهای رخ داده در جامعه تأثیر بگذارد ، و یک محیط دوستانه ایجاد کند که هر یک از اعضای جامعه را به مسئولیت اجتماعی ترغیب کند.  آدرس وب سایت: www.visiskirtingivisilygus.lt

در حال حاضر، برنامه “همه متفاوت هستند – همه برابرند” پروژه “کتابخانه زنده” را اجرا می کند، در زمینه آموزش غیر رسمی جوانان فعال است (هر دو با جوانان فعال کار می کند، با متخصصانی که با جوانان کار می کنند)، ایجاد شبکه ای از سازمان های کمک به ادغام پناهندگان در لیتوانی را سازمان می دهد. https://www.facebook.com/Gyvoji.Biblioteka