برنامه livelithuania.net

اخیراً، چون اروپا به پناهگاه مردمی در کشورهایی که از جنگ، آشفتگی اقتصادی یا سیاسی رنج می برند تبدیل شده است، اقلیت های قومی نیز در لیتوانی در حال افزایش هستند. طبق اداره آمار، گروه های اقلیت قومی منحصراً در ویلنیوس متمرکز شده اند و دانش شهر در مورد افراد ورودی و اسکان اغلب با دانشی ضعیف، غالباً یک طرفه که به رسانه ها محدود می شود، که اطلاعات کامل را فاش نمی کنند و یک نگرش کلیشه ای، و اغلب منفی را به وجود می آورد.

مهاجران ورودی و پناهندگان سیاسی فاقد اطلاعات چند زبانه در مورد فرصت های ادغام اجتماعی و فرهنگی و ارتباط مستقیم با مردم محلی هستند.

 در پروژه <<حیاط ملل>>، ما سنت تحمل و فعالیت هایی را با هدف مشارکت نمایندگان ملل مختلف ساکن لیتوانی پرورش می دهیم.

پلت فرم چند زبانه آنلاین livelithuania.com، نه تنها برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد رویدادهای مختلف بلکه برای یک جامعه چند زبانه و همچنین برای بحث عمومی در مورد پدیده ها ، سنت ها، ابتکارات مختلف فرهنگی و اجتماعی طراحی شده است. با استفاده از آن می خواهیم نه تنها در ویلنیوس، بلکه در لیتوانی و یا خارج از کشور، برای تفکر انتقادی در جامعه و ایجاد ارتباط بین ملت های مختلف بر اساس ارزشهای مشترک اروپایی: گشودگی، احترام، شمول، اقدام مشترک، به مردم برسیم.
برای اطمینان از تداوم سیستم عامل، ما افراد فعال از ملل مختلف را جمع می کنیم، کار خلاقانه و تیمی را آموزش می دهیم و اطلاعات را با هم آماده و منتشر می کنیم.
تیم <<مرکز همزیستی و نوآوری اجتماعی>> در این فعالیت ها شرکت می کند.
 luka.marcinkute@livelithuania.com Luka Marcinkutė