سازمانها

(MIGRIS) MIGRACIJA.LT – صفحه خدمات الکترونیکی اداره مهاجرت تحت وزارت کشور جمهوری لیتوانی (سیستم اطلاعات مهاجرت لیتوانیایی). در اینجا تمام اطلاعات مربوط به مهاجرت در لیتوانی و اطلاعات تماس را پیدا خواهید کرد.

(https://www.migracija.lt/home) (بخش “برای خارجی ها”) – کلیه اطلاعات مشاوره ای بسته به تابعیت وی در اختیار فرد خارجی قرار می گیرد (اجازه اقامت در لیتوانی ؛ تهیه و دریافت داده ها ؛ شرایط تابعیت جمهوری لیتوانی ؛ گواهینامه ها یا مدارک سفر مورد نیاز).
https://migracija.lrv.lt/lt/asmenu-aptarnavimas تماس های محلی اداره مهاجرت توسط شهرستان.
https://www.migracija.lt/-/kaip-įdarbinti-užsienietį-?redirect=%2Fsvarbu طرحی برای استخدام یک خارجی.
https://www.migracija.lt/brexit اطلاعاتی برای شهروندان انگلیس در مورد Brexit.
https://www.migracija.lt/faq سوالات متداول
https://www.migracija.lt/fa/news اخبار مربوط به مهاجرت و قوانین آن در لیتوانی.
https://www.migracija.lt/patvirtintų-įmonių-sąrašas اشاره به لیست شرکتهای تأیید شده (شرکتهای تأیید شده ای که خارجیانی که برای کار در جمهوری لیتوانی به این شرکت ها می آیند این امتیازرا دارند که از شرایط آسان تری در گرفتن میزای کاری یا اقامت برخوردار شوند.
آدرس وب سایت: www.migracija.lt

MIPAS – پروژه ای است که توسط  Diversity Development Group برای بهبود در دسترس بودن اطلاعات مهاجرت برای ذینفعان مختلف و همکاری بین آنها اجرا شده است. برای دستیابی به هدف پروژه، اقدامات زیر تعیین شد: جمع آوری، سیستم سازی و انتشار اطلاعات مربوط به مهاجرت ، پناهندگی، ادغام و بازگشت اتباع کشور های ثالث. اطلاعات در وب سایت به سه زبان (لیتوانیایی، انگلیسی و روسی) در دسترس است. در وب سایت MIPO می توانید اطلاعاتی در مورد اطلاعات عملی خارجی ها (مرجع)، روشهای خوب ادغام (مرجع)، پایگاه داده پیوندهای مفید (پیوند)، (فرصتهای مالی، سازمانهای خارجی در لیتوانی)، پروژه های ملی و بین المللی در حال انجام (پیوند) برای پیوستن ، اطلاعات در مورد رویدادها (مرجع)، انتشارات (مرجع).
آدرس وب سایت: www.mipas.lt


CARITAS یک سازمان کاتولیک بین المللی است که مأموریت آن کمک به پناهندگان، پناهجویان و اتباع تازه وارد کشورهای ثالث برای ادغام موفق در لیتوانی است. این سازمان می تواند خدمات وكیل، متخصص کار یابی، مشاور اجتماعی، روانشناس را دراین مركز برای اتباع كشورهای ثالث كه دارای اجازه اقامت، ویزای ملی، كارت پناهندگی هستند اراعه دهند. کلاس های هنر درمانی در مرکز کاریتاس برگزار می شود و برای موارد فوق آزاد است.
پروژه های فعال:

پروژه ادغام خارج
می توانید از طریق ایمیل با سازمان تماس بگیرید. (kulturunamai@vilnius.caritas.lt)
 و از طریق تلفن. +370 673 24225
آدرس وب سایت: www.caritas.lt

http://www.iom.lt/lt/pradzia.html) – سازمان بین المللی مهاجرت (TMO) آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد، تنها سازمان بین دولتی بین المللی است که در زمینه مهاجرت فعالیت می کند. TMO در تلاش است تا مهاجرت را به گونه ای مدیریت کند که هم منافع مهاجران و هم کشورها را حفظ کند.

در لیتوانی، دفتر TMO Vilnius فعالیتهای اصلی زیر را بصورت رایگان انجام می دهد:
– مشاوره برای مهاجران
– کمک داوطلبانه بازگشت و ادغام مجدد.
– تحقیق و تحلیل در زمینه مهاجرت.
– آموزش مهاجرت برای مسئولان و جامعه مدنی
 – پیشگیری از قاچاق انسان
– ارتقا تحمل و ادغام
پست الکترونیکی: iomvilnius@iom.int
آدرس وب سایت: http://www.iom.lt/lt/pradzia.html

پروژه ها:

https://www.renkuosilietuva.lt
پروژه ای که توسط سازمان بین المللی مهاجرت و دولت جمهوری لیتوانی آغاز شده است. مرکز اطلاعات مهاجرت “من لیتوانی را انتخاب می کنم” مشاوره رایگان را  اختیار تمام لیتوانیایی هایی که برگشته اند و یا در مورد بازگشت فکر میکنند و خارجیانی که به لیتوانی می آیند. اطلاعات در مورد اشتغال، تحصیل، مراقبت های بهداشتی، ادغام اعضای خانواده خارجی و سایر موارد مربوط به بازگشت به لیتوانی در دسترس است.
ارتباط با برنامه: چت زنده tawk.to ، هم می توانید با کارمندان پروژه در وب سایت renkuosilietuva.lt تماس بگیرید. از طریق ایمیل renkuosilietuva@iom.int یا از طریق تلفن 8 800 22922  (خط رایگان در لیتوانی) یا +370 5 251 4352  (برای تماس از خارج از کشور).
مرجع ها:
https://www.renkuosilietuva.lt/en/visas/ – ویزا و ورود
https://www.renkuosilietuva.lt/en/residence-permits-for-third-country-nationals-/ – اجازه اقامت برای اتباع کشور های ثالث
https://www.renkuosilietuva.lt/en/documents-based-on-arrival-intentions/ – اسناد مورد نیاز با توجه به هدف / مقصد ورود
https://www.renkuosilietuva.lt/en/residence-permits-for-eu-citizens/ – اجازه اقامت برای شهروندان اتحادیه اروپا
https://www.renkuosilietuva.lt/en/work-in-lithuania/ – کار در لیتوانی
https://www.renkuosilietuva.lt/en/getting-married-in-lithuania/ – ازدواج در لیتوانی
https://www.renkuosilietuva.lt/lt/atmintines-griztantiems – نشریات و یادداشت های اطلاعاتی

شبکه مهاجرت اروپا در لیتوانی
شبکه مهاجرت اروپا (EMT) شبکه ای از متخصصان مهاجرت از کمیسیون اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نروژ برای جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و اشتراک اطلاعات به روز، عینی، قابل اعتماد و قابل مقایسه در مورد مهاجرت و پناهندگی به منظور کمک به سیاستگذاری اتحادیه اروپا و آگاهی عمومی است. مناطق.

نقاط تماس ملی (NIC) در هر کشور عضو و در نروژ ایجاد شده است. در لیتوانی، وظایف EMT NIC توسط دفتر ویلنیوس سازمان بین المللی مهاجرت در همکاری نزدیک با وزارت کشور، اداره مهاجرت و سرویس مرزبانی کشور انجام می شود. EMT NIC همچنین با سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی که در زمینه مهاجرت کار می کنند همکاری می کند. اطلاعات بیشتر در مورد EMT در لیتوانی را می توانید در www.emn.lt بیابید.

AVR:

کمک داوطلبانه بازگشت (SGP) به مهاجرانی ارائه می شود که مبنای قانونی ماندن در لیتوانی را ندارند ی و دیگر می خواهند به کشور مبدا خود برگردند، اما توانایی مالی برای انجام این کار را ندارند. SGP شامل مشاوره در مورد تمام موارد مربوط به بازگشت داوطلبانه، میانجیگری در پردازش اسناد سفر ، ترتیب سفر، محل اقامت قبل از عزیمت، وعده های غذایی، کمک با وسایل، کمک پزشکی در صورت لزوم – همراهی بشردوستانه / پزشکی در طول سفر، کمک به حمل و نقل و بازگشت است. اطلاعات بیشتر و مخاطبین:
http://returnhome.lt/lt
http://iom.lt/lt/ka-mes-darome-/savanorisko-grizimo-ir-reintegracijos-programa
+370 800 12342 (خط رایگان)
+370 5 240 4489
+370 610 01 618 (موبایل، واتس اپ و وایبر)