Practical info

2020 Rugsėjo 03d.

Įmonės kartais turi svarbios intelektinės nuosavybės, kurią reikia saugoti nuo konkurentų. Tai atliekama patentais, autorinėmis teisėmis, prekės ženklais ar verslo paslapčių išsaugojimu. Daugelis įmonių turi pavadinimus, prekinius ženklus ar panašius ženklinimo būdus. JAV patentus ir autorines teises prižiūri federaliniai įstatymai, tuo tarpu prekybos paslaptis ir prekės ženklinimą saugo valstijos įstatimai. Dėl ypatingos intelektinės nuosavybės prigimties, verslui reikalinga apsauga visose srityse, kuriose yra konkurentų. Daugelis šalių pasirašiusios tarptaurines sutartis susijusias su intelektine nuosavybe ir įmonės, registruotos šiose šalyse, privalo laikytis valstybinių įstatymų saistomų su šiomis sutartimis.

Įmonių restruktūrizavimas

2020 Liepos 14d.

Įmonės kartais turi svarbios intelektinės nuosavybės, kurią reikia saugoti nuo konkurentų. Tai atliekama patentais, autorinėmis teisėmis, prekės ženklais ar verslo paslapčių išsaugojimu. Daugelis įmonių turi pavadinimus, prekinius ženklus ar panašius ženklinimo būdus. JAV patentus ir autorines teises prižiūri federaliniai įstatymai, tuo tarpu prekybos paslaptis ir prekės ženklinimą saugo valstijos įstatimai. Dėl ypatingos intelektinės nuosavybės prigimties, verslui reikalinga apsauga visose srityse, kuriose yra konkurentų. Daugelis šalių pasirašiusios tarptaurines sutartis susijusias su intelektine nuosavybe ir įmonės, registruotos šiose šalyse, privalo laikytis valstybinių įstatymų saistomų su šiomis sutartimis.

Atskleidimo ir bendradarbiavimo reikalavimai

Akcininkų, partnerių ar narių santykius bei teises dalinai reguliuoja konstituciniai dokumentai ir dalinai jurisdikcijos teisė, kuri priklauso nuo subjekto sukurimo vietos. Trumpai tariant, įmonės akcininkai, partneriai ar nariai ribotos nuosavybės įmonėse yra apsaugoti nuo asmeninės atsakomybės skoloms bei kitiems įsipareigojimams, kurie priklauso sukurtam atskiram teisiniam subjektui (juridiniam asmeniui).

Verslo įmonės dydis bei apimtis, struktūra, valdyba ir nuosavybė

Trumpai tariant, įmonės akcininkai, partneriai ar nariai ribotos nuosavybės įmonėse yra apsaugoti nuo asmeninės atsakomybės skoloms bei kitiems įsipareigojimams, kurie priklauso sukurtam atskiram teisiniam subjektui (juridiniam asmeniui).

ytt

Sąrašas

 • Sektorius ir valstybė;
 • Tikroji ūkinė bendrija;
 • Mokesčių lengvatos.

Numeracija

 1. Sėkmingos plėtros entuziastus;
 2. Profesionalų valdoma organizacija;
 3. Valstybės ekonomikos plėtrą.

Lentelė

Teikiamos paslaugosNaudojimo klausimais
sėkmingos plėtros entuziastussėkmingos plėtros entuziastus
profesionalų valdoma organizacijaprofesionalų valdoma organizacija
valstybės ekonomikos plėtrąvalstybės ekonomikos plėtrą

Teisės aktai

Įstatymai

 • Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas (yra pakeitimų nuo 2020-08-01)
 • Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas
 • Lobistinės veiklos įstatymas (nauja redakcija įsigalioja 2021-01-01)
 • Korupcijos prevencijos įstatymas
 • Valstybės politikų elgesio kodeksas (yra pakeitimų nuo 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimai

 • Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas (yra pakeitimų nuo 2020-08-01)
 • Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

VTEK teisės aktai

 • Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas (yra pakeitimų nuo 2020-08-01)
 • Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

Tarpžinybiniai susitarimai

 • Korupcijos prevencijos įstatymas
 • Valstybės politikų elgesio kodeksas (yra pakeitimų nuo 2020-01-01)